SKY ry

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys

Tietoa yhdistyksen toiminnasta

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry on ainoa Suomessa toimiva kunto- ja terveysliikuntakeskusten toimialajärjestö (perustettu vuonna 2002). Yhdistyksen tarkoituksena on toimia elinkeino- ja toimialapoliittisena etujärjestönä, turvata ja edistää alan yrittäjyyttä. SKY ry toimii edunvalvonta-, palvelu- ja koulutusjärjestönä ja edustaa asiantuntijana alan yrityksiä ja yrittäjiä esimerkiksi viranomais-, päättäjä- ja mediayhteyksissä. www.sky-ry.fi

SKY ry toteuttaa aktiivisesti hankkeita, kampanjoita ja projekteja tukeakseen liikuntayrittäjiä ja toimialaa. Hankkeiden avulla tavoitteena on myös lisätä näkyvyyttä ja tietoutta säännöllisen liikunnan terveysvaikutuksista. Esimerkkinä meneillään oleva kampanja Active Ageing Communities https://www.europeactive.eu/projects/active-ageing-communities 

SKY ry vastaa alalla työskentelevien auktorisoitujen personal trainerien APT® -rekisteristä. APT®-merkki on rekisteröity tavaramerkki ja sitä saavat käyttää ainoastaan auktorisoidut koulutusorganisaatiot ja heidän kouluttamansa personal trainerit. www.apt-personaltrainer.fi

SKY ry järjestää tapahtumia, seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Liikuntapäivät -tapahtuma on vuosittain järjestettävä koko kansan liikuntatapahtuma, mikä tuo yhteen kaiken tasoiset liikkujat ja liikunta-alan yrittäjät maksuttomassa hyvän mielen kuntoilutapahtumassa. www.liikuntapäivät.fi

Finnish Health and Fitness Center’s Association (SKY ry) is the only health and fitness center’s industry association operating in Finland (established in 2002). The Association’s purpose is to serve as business and industry political interest groups, to safeguard and promote entrepreneurship in the sector. SKY ry is working as advocate-, service- and training organization in the industry and as an expert representing organizations and entrepreneurs in areas such as public authorities, decision makers and media contexts. www.sky-ry.fi

SKY ry is actively implementing ventures, campaigns and projects to support business in the industry and boost visibility and knowledge about health factors and benefits of regular exercises. Example of an active campaign is “Active Ageing Communities” https://www.europeactive.eu/projects/active-ageing-communities

SKY ry is responsible for managing authorized personal trainers APT®-database. APT® mark is a registered trademark and can only be used by accredited training organizations and training of personal trainers. www.apt-personaltrainer.fi

SKY ry is responsible for organizing events, seminars and training sessions in the industy. Liikuntapäivät (National Exercise Days) is a annual good mood fitness event for the whole nation, which brings together all levels, shapes and sizes of people and health and fitness center’s offering gym-training and group exercises in their facilities free of charge. www.liikuntapäivät.fi

SKY ry about us >>DOWNLOAD PRESENTATION