Liity tukijäseneksi

Arvoisa yrittäjä,

SKY ry on ainoa Suomessa toimiva kunto- ja terveysliikuntakeskusten toimialajärjestö ja meillä on ilo kutsua teidät mukaan vaikuttamistyöhön ja tukemaan liikunta- ja hyvinvointi-alan yrittäjyyttä.

Tarkoitus ja tavoitteet

SKY ry on tehnyt vaikuttavuus ja edunvalvontatyötä jo yli 15 vuotta. Yhdistyksen tehtävänä on toimia elinkeino- ja toimialapoliittisena etujärjestönä, turvata ja edistää alan yrittäjyyttä ja parantaa yrittäjien asemaa. Toimimme edunvalvonta-, palvelu- ja koulutusjärjestönä ja asiantuntijana edustamassa alan yrityksiä ja yrittäjiä esimerkiksi viranomais-, päättäjä- ja mediayhteyksissä.

SKY ry:n tavoitteena on edistää suomalaisten terveyttä ja parantaa liikuntatottumuksia. Toteutamme aktiivisesti hankkeita, tapahtumia, kampanjoita ja projekteja tukeaksemme liikuntayrittäjiä ja toimialaa. Hankkeiden avulla tavoitteena on myös lisätä näkyvyyttä ja tietoisuutta säännöllisen liikunnan terveysvaikutuksista.

SKY ry tekee yhteiskunnallisesti merkittävää työtä

Valtion liikuntaneuvosto on todennut tiedotteessaan, että väestön vanheneminen johtaa työikäisen väestön määrän pienenemiseen sekä ennusteiden mukaan vauhdilla kasvaviin hoito- ja hoivamenoihin.  Liikunnan puute ja siitä aiheutuvat väestön terveyshaitat ovat ilmeisiä.

Liikunnalla on kiistaton merkitys ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaajana. Esimerkiksi noin kymmenen prosenttia suomalaisista sairastaa tyypin 2 diabetesta, josta merkittävä osa voitaisiin ehkäistä elintapamuutoksilla. Riittämätön liikunta aiheuttaa lisäkustannuksia terveydenhuollon suorissa kustannuksissa, tuottavuuskustannuksissa menetettyjen työpanosten osalta, ikääntyneiden kasvavia hoivakuluja, syrjäytymisen kustannuksia sekä sosiaalietuuksien lisäkustannuksia.

Huhtikuussa 2018 julkaistun valtioneuvoston raportin mukaan liian vähäisen liikkumisen yhteiskunnalliset kustannukset ovat vuositasolla 3,2-7,5 miljardia euroa. Panostuksilla ennaltaehkäisevään terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Lisääntyvä terveystietoisuus ja alan tunnettavuus vaatii kuitenkin entistä voimakkaampaa edunvalvontaa, läsnäoloa verkostoissa ja päätöksentekopöydissä.

Kutsumme mukaan alan tärkeimmät kumppani ja sidosryhmät yhteiseen ponnisteluun hyvinvoinnin edistämiseksi. Kasvavien resurssien kautta saadaan lisää vaikuttavuutta, asiakkuuksia, kumppanuuksia ja sitä kautta koko alalle parempi taloudellinen tilanne ja investointikyky. Yhteisestä menestyksestä hyötyy paitsi koko Suomen kansantalous myös kuntokeskukset ja palvelu- ja tavarantoimittajat. Taloudellinen hyvinvointi on edellytys kasvulle ja uusille investoinneille.

APT® – auktorisoitujen personal trainerien rekisteri

SKY ry vastaa myös alalla työskentelevien auktorisoitujen personal trainerien APT® -rekisteristä. APT®-merkki on rekisteröity tavaramerkki ja sitä saavat käyttää ainoastaan auktorisoidut koulutusorganisaatiot ja personal trainerit. www.apt-personaltrainer.fi

Näkyvyyttä eri kohderyhmissä

Tukijäsenet saavat näkyvyyttä SKY ry:n verkkosivuilla ja vierailijabloggarina. Erillisen yhteistyökumppanisopimuksen kautta on mahdollisuus saada laajempaa näkyvyyttä myös uutiskirjeissä, sosiaalisen median ryhmissä sekä SKY:n seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa. Lue lisää yhteistyömahdollisuuksista.

Tukemalla toimialajärjestön työtä, rakennatte samalla myös omaa menestystänne. Tervetuloa mukaan!

SKY ry:n hallitus
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry