Toiminta – SKY ry

Toimialajärjestö SKY ry valvoo liikunta- ja kuntokeskusalalla toimivien yritysten, yrittäjien ja myös kuluttajien etuja

…neuvottelemalla mm. yleisistä työsuhdekysymyksistä, erilaisista tekijänoikeusmaksuista (mm. Gramex), alaamme koskevista verokysymyksistä (mm. ALV), valvomme alan etuja lainsäädäntökysymyksissä ja  kuluttajansuojakysymyksissä, sekä monissa muissa asioissa.

Valtaosa näistä edunvalvonta-asioista tapahtuu taustalla, eivätkä ne kosketa alan yrityksiä päivittäisessä toiminnassa juuri siitä syystä, että edunvalvontaa on joku tekemässä yksittäisten toimijoiden puolesta, eli SKY ry.

SKY on tällä hetkellä vahva edunvalvoja, edellytys sille, että voimme olla jatkossa entistä vahvempia on, että kaikki kunto- ja terveysliikuntakeskukset ovat sen jäseniä. Edustuksellisesti vahva toimialajärjestö mahdollistaa vahvan toimialan, joka pystyy tuottamaan laadukkaita palveluita kuluttajien käyttöön.

Alueelliset yrittäjäjärjestöt hoitavat alueellista elinkeinopolitiikkaa, jolla on oma tärkeä roolinsa. Se on kuitenkin täysin erilaista toimintaa kuin toimialajärjestön edunvalvonta. Nämä eivät ole toisiaan korvaavia, tai poissulkevia. Suomen Yrittäjien laajat edut ovat myös SKY:n jäsenten hyödynnettävissä.

Juuri tällä hetkellä SKY:llä on käynnissä mm. seuraavia toimia kotimaassa:


Lisäksi SKY ry on aktiivisesti mukana mm:

Tämänhetkiset rajalliset resurssimme eivät mahdollista päivittäistä tiedottamista niistä tärkeistä asioista, joita SKY tekee alalla toimivien yrittäjien hyväksi. Jatkossa toivon, että jokainen kuntokeskusalalla oleva yritys ja toimija omalta osaltaan olisi tukemassa toimialan kannalta välttämätöntä edunvalvontatyötä. Verkostoituminen ja yhdistyksen toiminnasta kertominen yrittäjäkollegoiden kesken on entistä tärkeämpää.