Skip to main content

Liikuntapäivät kasvaa Suomi Toimii – Suomi Harrastaa kampanjan kautta

Tänä vuonna Liikuntapäivät kasvaa Suomi Toimii – Suomi Harrastaa kampanjan kautta. Osana Suomi Harrastaa -kokonaisuutta toteutetaan valtakunnallinen liikkumisen ja hyvinvoinnin kampanja ajalla 27.8. – 31.10.2021. Suomi Toimii – Suomi Harrastaa -sivustolle kootaan valtakunnallisten toimijoiden kampanjat. Valtakunnalliset toimijat voivat koota omille sivuilleen omien jäsenjärjestöjensä, jäsentensä tai kohderyhmiensä toimet.  SKY:n tuottaman Liikuntapäivät -tapahtumakokonaisuuden kautta myös yritykset pääsevät mukaan tähän kampanjaan.

Liikuntapäivät järjestetään 23.-30.9 samaan aikaan myös European Week of Sports/ EuropeActiven BeActive-Day:n ja Eurooppalaisten toimialajärjestöjen kanssa, jonka tunniste on #BeActive www.beactive.eu. Liikuntapäivien ja siinä olevien yritysten näkyvyys kasvaa useissa eri verkostoissa ja kanavissa. Olemme osa yhteiskunnan tärkeää ja Vaikuttavaa Liikettä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.  Aktiivisella mukanaololla jokaisella on erinomainen mahdollisuus tukea jäsenpysyvyyttä yhdessä toimimalla ja myydä uusia jäsenyyksiä ennätyslukemat.  Lähde mukaan!

Suomitoimii#Suomiharrastaa#Liikuntapäivät#BeActive

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *