Skip to main content

Helsinki tarttuu liikkumattomuuteen – Helsingin kaupungin strateginen kärkihanke

Helsinki tarttuu liikkumattomuuteen tilaisuus ja materiaalit katsottavissa

Liikkumattomuus on yksi suurimmista hyvinvointia murentavista tekijöistä, johon ei vieläkään suhtaudu riittävällä vakavuudella. Tästä johtuen Helsinki on käynnistänyt liikkumisohjelman, jonka tavoitteena on palauttaa fyysinen aktiivisuus osaksi jokapäiväistä elämää. Ohjelman starttitilaisuus keräsi Musiikkitalolla noin 200 vaikuttajaa kuulemaan ja keskustelemaan, miten liikkumisohjelma konkretisoituu kaupunkilaisille.

Liikkumisen edistämisen näkökulmia ja kaupungin roolia avasivat muun muassa pormestari Jan Vapaavuori, koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann, UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari sekä liikkumisohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen.

Liikkumisohjelma edellyttää ajattelutapojen, toimintamallien ja rakenteiden kokonaisvaltaista uudistamista. Vaikka merkittävä osa helsinkiläisistä harrastaa liikuntaa vapaa-ajallaan, vain murto-osa liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Vapaa-ajan liikunta ei riitä ratkaisuksi liikkumattomuuteen ‒ tarvitaan muutoksia arjessa. Tavoitteena on kasvattaa terveyden kannalta riittävästi liikkuvien osuutta kaikissa ikäryhmissä. Kyseessä ei ole vapaa-ajan liikuntaohjelma, vaan keskiössä on liikkumisen palauttaminen osaksi päivittäisiä käytäntöjä ja tottumuksia. Liikkuminen integroidaan kaupungin perustoimintaan, talousarviosuunnitteluun ja toimialojen tavoitteisiin osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä”, painotti ohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen.

Liikkumisohjelma – Käytä liikkumavarasi!

Liikkumisohjelma on Helsingin kaupungin strateginen kärkihanke, jonka tavoitteena on saada kaupunkilaiset liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän. Ohjelmassa on kysymys liikkumisen aiempaa kokonaisvaltaisemmasta ymmärtämisestä, edistämisestä ja koordinoinnista. Ohjelmalla ei haluta patistaa tai painostaa, vaan tuoda positiivisella tavalla esiin kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen. Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten asenteisiin, madaltaa liikkeelle lähtemisen kynnystä ja lisätä liikkumisen iloa. Päämääränä on, että liikkuminen Helsingissä on helppo, sujuva ja houkutteleva arjen valinta.

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan (videotallenne) ja perehdy seminaariesityksiin (ladattavissa)

Jutun kuva: Maarit Hohteri