Skip to main content

Työmarkkinat

Suomen huoltosuhde kasvaa seuraavan 10 vuoden aikana noin 10 hengellä 100 työllistä kohden. Tämä edellyttää työllisyysasteen nousua 80 prosenttiin.
Miten tämä tavoite saavutetaan?

Ihmisten aktivointi jaoppisopimuskoulutuksen panostaminen. Työnteosta on tehtävä aina kannatettava, eikä jäädätyöttömyysrahan varalle. Itse olen ehdottomassajonkinlaista perusturva kaikille ja veroton ansiotuloa 20.000€/vuosi. Mielestäni tämä aktivoitaisi ihmisiä tekemäänenemmänpätkätöitä, hyväntekeväisyys sekä seuratyötä ja olla tietenkinaktiivisia työelämässä.

Yrittäjät ovat ajaneet työmarkkinoiden uudistamista, jotta työllistäminen yrityksissä olisi riskittömämpää.
Miten uudistaisit työmarkkinoita?

Ensimmäisen henkilön työllistyminen pitäisi olla verollisesti tuettava. Työntekijöiden pitkät sairastelut ja äitiysvapaan ei saa olla rasite yrittäjälle, vaan vastuutsiirrettävä valtiolle.

Verotus

Verotus on yksi keino kannustaa yrittäjyyteen.
Mitkä ovat sinun näkökulmastasi ne keinot, jolla verotusta saataisiin kannustavammaksi?

Mielestäni yksi tärkeimmistä asioista on tuloverotuksen muuttaminen Viron yritysmallin.

Monelle pienelle yrittäjälle arvonlisävero alaraja 10.000 ja huojennusraja 30.000 ovat varsin korkeita. Mitkä sinun mielestäsi ovat oikeat rajat?
ALV rajan nostaminen 30.000-50.000€ vuodessa tukisi mikroyrittäjiä.

Liikuntapalveluiden arvonlisäverokantojen yhtenäistäminen on nostettu liikuntapoliittisessa selonteossa esiin.
Kannattaako puolueenne nollaveroluokkaan kuuluvien terveys- ja hyvinvointipalveluiden lisäksi sitä, että jatkossa olisi vain yksi kaikkia liikuntapalveluja kattava arvonlisäverokanta?
Kyllä, se olisi minun mielestäni selkeä ja järkevä. Samalla se poistaisi kirjanpitokikkailut ja selkeyttäsi toiminta

Mikä olisi sopiva arvonlisäverokanta?
8-12%

SOTE

Miten sosiaali- ja terveyspalvelut pitäisi järjestää tässä uudessa tilanteessa?
Pidätkö järkevänä, että järjestäjä ja tuottaja ovat sama organisaatio?
Miten ratkaiset sote-palveluidenparemman saatavuuden?

En ole SOTe spesialisti. mutta mielestäni koko sote on ollut liian iso kakku joka täytyy pilkkoa pienempiin osiin ja viedä pieninä palasina maalin.

Liikkuminen

Liikkumisen lisäämisellä on suuri kansantaloudellinen merkitys. Vähäisen fyysisen aktiivisuuden, runsaan istumisen ja huonon fyysisen kunnon aiheuttamat yhteiskunnalliset kustannukset ovat arvoitu vuositasolla olevan 3,2-7,5 miljardia euroa. Liikkumattomuus aiheuttaa lisäkustannuksia terveydenhuollon suorissa kustannuksissa, menetettyinä työpanoksina, ikääntyneiden hoivakuluina, syrjäytymisenä sekä sosiaalietuuksien kasvuna.
Mitkä ovat puolueenne toimenpiteet liikkumisen lisäämiseksi?

Hyvinvointi ja urheilu onminun yksitärkeimmistä teemoista. Urheilu on hyvä lääke moniin ongelmiin! Urheilussa opitut taidot kantavat läpi koko elämän. Suomalainen hyvinvointi kasvaa liikunnan lisääntyessä.

Miten liikkuminen saadaan osaksi ennaltaehkäisevää terveyden edistämistä?

Mielestäni kaikilla lapsilla on oltava mahdollisuus harrastaa monipuolista urheilua, riippumatta siitä minkälainen on perheen taloustilanne.
Harrastuspassi pitäisi antaa kaikille peruskoululaisille. Tämä edistää urheiluseurojen kasvua ja antaa mahdollisuuden työllistää valmentajia.

Liikunnan edistämistoimenpiteiden toteuttaminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä myös valtionhallinnon sisällä.
Hyvänä toiminnallisena tavoitteena on Liikuntapoliittisessa selonteossa todettu esitys, jossa liikkumisvaikutusten arviointi tulee saada osaksi kaikkea suunnittelua ja päätöksentekoa.
Onko puolueenne valmis rahoittamaan liikkumista myös budjettivaroista?

KYLLÄ!

Mahdolliset rahoituskohteet?

Panostaisin myös kaikkien urheiluseurojen tukemiseen!

Pidän pyöräilystä ja teen pyöräilyn kehityksen työtä rakkaudesta lajiin. Teen parhaani, jotta saisimme Pirkanmaalle sisävelodroomin, joka palvelisi koko Suomea.
Pyöräily on Suomessa toiseksi suosituin urheilumuoto kävelyn jälkeen. Pyöräily on hyvinvointia ja 100% ekologinen liikkumismuoto.
Sähköpolkupyörien yleistyessä me saamme lisää ihmisiä käyttämään polkupyöriä.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että valtion on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota pyöräilyreittien suunnitteluun ja toteutumiseen. Hyvät ja turvalliset pyöräilytiet helpottavat työmatkapyöräilyä, vähentävät ruuhkia ja päästöjä sekä parantavat työhyvinvointia.

Seppo, Sergei Kapanen