Skip to main content

Yrittäjien sote

Laatua ja saatavuutta parantava sote-uudistus syntyy monituottajamallilla

Yrittäjien sote -ohjelmassa esitetään Suomen Yrittäjien ja sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajärjestöjen yhteinen näkemys siitä, miten turvataan monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa.

Ohjelma kuvaa ja määrittää yksityisen sektorin palveluntuottajien keskeiset linjaukset ja tavoitteet hallituskauden 2019–2023 lainvalmistelulle.

Yrittäjien mielestä uudistuksen valmistelussa hallituksen on luotava selkeä näkemys siitä, miten

  • huolehditaan sote-markkinoiden toimivuudesta, palveluiden laadustaja tehokkuudesta
  • synnytetään kestävä monituottajamalli
  • varmistetaan pienten ja keskisuurten yritysten pääsy mukaan samalta viivalta
  • mahdollistetaan alan uusien innovaatioiden synty

» Yrittäjien sote -ohjelma, pdf

» Yrittäjien sote -ohjelma, e-julkaisu 

YRITYKSILLE BISNESTÄ HANKINNOISTA

» Lataa oppaasi

Julkisissa hankinnoissa on tarjolla kauppaa vuodessa noin 35 miljardin euron edestä Suomessa. Ne tarjoavat siis yrityksille lukuisia mahdollisuuksia.

Tämä opas on tarkoitettu yrittäjälle ja yritykselle, joka on kiinnostunut käymään kauppaa julkisenpuolen kanssa. Opas auttaa yrittäjän alkuun, kertoo perusasiat ja antaa vinkit tarjouspyynnön jättämiseksi.

Opas sopii hyvin sellaiselle yrittäjälle, joka ei ole vielä tarjonnut julkiselle puolelle. Se myös soveltuu kenelle tahansa pk-yritykselle julkisten hankintojen käsikirjaksi.

Tarjoa rohkeasti!