Skip to main content

Tiedote 27.11.2017: EREPS ja APT –rekisterit yhdistyvät vuoden vaihteessa

Suomalainen auktorisoitujen personal trainerien APT-rekisteri on yhdistynyt European Register of Exercise Professionals (EREPS)-rekisterin kanssa. Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry hallinnoi APT-rekisteriä ja se avattiin vuonna 2015. Sopimus yhdistymisestä EREPS –rekisterin kanssa on allekirjoitettu EuropeActiven kanssa keväällä 2017 Kölnissä ja yhteisnäkyvyys molemmissa rekistereissä aloitetaan virallisesti 1.1.2018. (Kuvassa SKY:n toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister ja EuropeActiven Director Professional Standards Committee Julian Berriman.

PT-osaamisella on kysyntää!

Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa ihmisten kasvava kiinnostus omaan hyvinvointiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja aktiiviseen ikääntymiseen näkyy suoraan personal trainer -palveluiden lisääntyvänä määränä.
APT&EREPS –hakemisto toimii hyvänä osaamisen todentamisen välineenä sekä kuluttajille heidän etsiessään PT-palveluntarjoajaa, että työnantajille parhaiden osaajien rekrytoinnissa. Personal trainerille itselle hakemisto toimii näyteikkunana ja markkinointialustana oman osaamisen ja erikoistaitojen esiin tuomiselle.

Yhteiset standardit tuo uskottavuutta

Erilaisten PT-koulutusohjelmien vaatimukset ja opetusmäärät ovat voineet vaihdella hyvinkin laajasti. Nyt alalle on saatu ensimmäistä kertaa yhteiset standardit. Eurooppalaista tutkintojen viitekehyksessä (EQF, European Qualifications Framework) APT® sijoittuu vaativuustasolle neljä. Jatkossa siis APT-hakemistoon hyväksytyt PT:t pääsevät halutessaan yhdellä hakemuksella myös EREPS –rekisteriin.

”APT -rekisterin vuosijäsenyysmaksu 70€ kattaa näkyvyyden molemmissa rekistereissä ja APT:t saavat rekisteröityään myös diplomin ja jäsenkortin. Lisätietoja ja hakemukset: www.apt-personaltrainer.fi

 

APT
Alan laatimien standardien mukaisesti auktorisoitu personal trainer APT® on koulutettu tuottamaan laadukkaita liikunta ja hyvinvointipalveluita. Asianmukaisesti koulutettu ammattilainen osaa aktivoida asiakasta ja tuottaa tavoitteen mukaista palvelua. APT® osaa hyödyntää toimintansa tukena myös muita liikunta- ja terveysalan ammattilaisia. www.apt-personaltrainer.fi

EREPS
European Register of Exercise Professionals (EREPS) on vuonna 2007 perustettu riippumaton terveys-, kunto- ja liikunta-alan ammattilaisista koostuva Euroopan laajuinen rekisteri. Rekisteröityjä ammattilaisia on tällä hetkellä 32:stai Euroopan maasta. EREPSin jäsenistä n. 10% muuttaa Euroopan sisällä maasta toiseen vuosittain ja rekisteri helpottaa työvoiman liikkuvuutta niissä Euroopan maissa, jotka käyttävät samankaltaisia standardeja ja laadunvarmistusjärjestelmiä. www.ereps.eu.com

Yhteistyöterveisin,

Riitta Hämäläinen-Bister

Toiminnanjohtaja

SKY, Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten ry

Puh. 040 515 4449

eMail: toimisto@sky-ry.fi

 

Julian Berriman

Director Professional Standards Committee

EuropeActive

Mob. +44 (0) 7725 240524

eMail: Julian.berriman@europeactive.eu