Skip to main content

Teoston yleisiä sopimusehtoja muutetaan 1.4.2019 alkaen

Hyvä musiikinkäyttäjäasiakkaamme

Muutamme Teoston yleisiä sopimusehtoja, jotka ovat osa musiikinkäyttölupaasi koskevaa sopimusta. Muutetut yleiset ehdot tulevat voimaan 1.4.2019. Muutokset ovat pääasiassa tekstilisäyksiä tai -muutoksia, joilla halutaan päivittää, selkeyttää ja täsmentää Teoston yleisiä sopimusehtoja. Täsmennyksillä ei ole vaikutusta käyttölupien kattavuuteen tai noudatettaviin käytäntöihin verrattuna aikaisempaan.

Miten ehdot muuttuvat?
Yleisellä tasolla ehtoja on pyritty selkeyttämään ja täsmentämään. Muutetuissa ehdoissa tuodaan esimerkiksi aiempaa selkeämmin esiin, että Teoston myöntämät käyttöluvat koskevat vain Teoston edustamia musiikkiteoksia.
Täsmennyksillä ei ole vaikutusta käyttölupien kattavuuteen tai noudatettaviin käytäntöihin verrattuna aikaisempaan.

Ehtoihin tehdyt konkreettiset muutokset ovat
 Teosto on Suomessa 1.1.2017 voimaantulleessa tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevassa laissa tarkoitettu yhteishallinnointiorganisaatio (kohta 1.1).
 Teosto käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kotimaisen uudistetun tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Teoston tietosuojalauseke on löydettävissä Teoston verkkosivuilta www.teosto.fi (kohta 16.2).
 Teosto käsittelee asiakkailta saatuja tietoja tietosuojalausekkeessaan ilmoitetuin tavoin ja tarkoituksin (kohta 17).
 Vastaisuudessa muutoksista yleisiin sopimusehtoihin ilmoitetaan Teoston verkkosivuilla www.teosto.fi tai muulla viestinnällä (kohta 23.2).
Merkittävistä muutoksista tiedotamme asiakkaita jatkossakin henkilökohtaisesti

Jos hyväksyt ehtojen muutokset, sinun ei tarvitse tehdä mitään: muutetut ehdot tulevat voimaan automaattisesti 1. huhtikuuta 2019. Muutettuja ehtoja sovelletaan myös kaikkiin ennen muutoksia tehtyihin sopimuksiin.
Jos et hyväksy muutoksia, sinulla on oikeus irtisanoa sopimuksesi. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti ja sen irtisanomisaika on yksi kuukausi.
Jos sinulla on kysyttävää muutoksista, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme, puhelin 010 808 118* tai sähköpostitse tapahtumat@teosto.fi.
Teoston yleiset sopimusehdot, voimassa 1.4.2019 alkaen

Ystävällisin terveisiin

Teoston asiakaspalvelu

*Puheluhinnat ja asiakaspalvelun aukioloajat löydät nettisivuilta www.teosto.fi