Skip to main content

Tartuntatautilaki kokonaisuuteen tulee tehdä muutoksia – SKY antanut kirjallisen lausunnon asiasta

SKY on antanut kirjallisen lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
eduskunnassa käsittelyssä olevasta tartuntatautilain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta. SKY on lausunnossaan nostanut esiin mm.
seuraavat asiat:
– Korkean tartuntariskin luokittelun perusteet ovat puutteelliset kunto-
ja terveysliikuntakeskusten osalta ja ne tulee oikaista
– Valmistelussa oleva CENin standardi infektioiden leviämisen
ekäistytoiminpiteiseksi kunto- ja terveysliikuntakeskuksissa tulee olla
osa tartuntatautilakia
– Vaikutus arvioinnin puutteet
– Rajoitustoimenpiteiden vaikuttavuus ja kohdentaminen
– Sulkemisen haittavaikutukset
– Taloudellisten menetysten kompensointimallin rakentaminen

Voit lukea lausunnon täältä:

SKY lausunto tartuntatautilaki HE 245/2020

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskustenyhdistys SKY ry:n kirjallinen
lausunto
HE 245/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta