Skip to main content

Tärkeä viesti liikunta-alan yrittäjille – Alv-käytännöt liikuntapalveluissa

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister oli aiemmin kuultavana asiantuntijan roolissa valtioneuvoston liikuntapoliittisen selonteossa. Lue SKY:n kommentit Liikuntapoliittiseen selontekoon SKY 22.2.2019

Nyt sivistysvaliokunnan mietintö on nytkähtänyt eteenpäin!

”Sivistysvaliokunnan saamien asiantuntijalausuntojen mukaan suurimpana ongelmana liikunta-alan yritystoiminnassa nähdään yleisesti vaihteleva arvonlisäverokäytäntö. Verottajan soveltama käytäntö on osoittautunut perusteiltaa varsin epäselväksi. Oikeuskäytäntö ei ole myöskään selventänyt tilannetta alan toimijoille.

Käytännössä liikuntapalveluiden arvonlisäverokanta vaihtelee palvelusta riippuen nollaluokasta korkeimpaan verokantaan saakka. Sivistysvaliokunta toteaa, että tarve liikuntapalveluiden arvonlisäverokantojen yhtenäistämiselle on aivan ilmeinen. Jatkossa tulee pyrkiä yhteen yhtenäiseen alv-kantaan liikuntapalveluissa.”

Sivistysvaliokunnan päätös- ja kannanottoehdotus:

Hallitus selventää liikuntapalvelujen alv-käytäntöjä siirtymällä nollaveroluokkaan kuuluvien terveys- ja hyvinvointipalveluiden lisäksi yhteen kaikki liikuntapalvelut kattavaan arvonlisäverokantaan, jonka taso kannustaa harrastamaan liikuntaa.

Lue mietintö kokonaisuudessaan