Skip to main content

Suomen Yrittäjät: Kaikkien kannattaa puolustaa valinnanvapautta

Valinnanvapaus osana sote-uudistusta on iso systeeminen muutos. Yrittäjien mielestä muutos on askel parempaan, mutta kaikki ei tule kerralla valmiiksi.

Suomen Yrittäjät painottaa valinnanvapauslain lausuntokierroksella 3.11.—15.12.2017 seuraavia asioita. Myös kuntien kannattaa puolustaa valinnanvapautta. Se mahdollistaa pk-yrittäjien toimintaedellytykset ja vahvistaa osaltaan kuntien ja maakuntien elinvoimaa. Lisäksi se turvaa palveluiden saatavuuden myös harvaan asutuilla alueilla, jossa pienet yritykset ovat ketteriä ja asiakaslähtöisiä toimijoita.

1. Yrittäjävetoinen sote-keskus
Yrittäjyys tuo palveluihin inhimillisyyttä, kilpailu tehokkuutta ja valinnanvapaus sisältöä. On tärkeää, että sote-keskusten välille syntyy kunnon kilpailua, ettei markkina keskity ja valu ulkomaiseen omistukseen. Tästä syystä pieni sote-keskus on valinnanvapauden edellytys. Sote-keskuksen pyörittäminen ei ole pk-yrittäjälle helppoa ja siksi on tärkeää, että keskusta voi pyörittää yrittäjien verkosto. Myös erikoisalojen sisällyttämistä sote-keskuksen palveluvalikoimaan on syytä tarkastella kriittisesti. Jos erikoislääketieteen osaamista sisällytetään sote-keskuksiin, velvoitteen tulee koskea ainoastaan konsultaatioita, ei vastaanottotoimintaa. Lisäksi on syytä tarkastella huolella, mitä erikoisaloja velvoite koskee.

2. Asiakasseteli on välttämätön
Asiakasseteli on julkisen kustantama korvaussitoumus tiettyyn euromäärään saakka, kun ensin on todettu palveluntarve. Asiakasseteli on yrittäjille välttämätön osa valinnanvapautta ja vastaa tarpeeseen, jonka mukaan suomalaisista valtaosa haluaa itse valita palveluntuottajansa. On tärkeää, että maakunnalla on velvollisuus tarjota asiakasseteleitä valinnanvapauslaissa määritettävissä palveluissa.

3. Henkilökohtainen palvelusuunnitelma ja budjetti
Pitkäkestoista tukea tarvitseville vanhuksille, vammaisille ja kehitysvammaisille tulee tehdä kokonaisvaltainen palvelusuunnitelma ja laskea kustannusarvio. Sen raameissa asiakas saa itse päättää, keneltä hän palvelut ostaa. Asiakas ei edelleenkään itse päätä tarvitsemistaan palveluista. Tarvittaessa maakunta auttaa palveluiden ostossa. Jos asiakas kieltäytyy budjetista, niin maakunnan liikelaitos tekee päätökset palveluista. Henkilökohtainen budjetti on hyvä keino toteuttaa valinnanvapautta.

Lue lisää >>

Tarvitsetko tilaisuuteenne puhujaa, joka kertoo yrittäjien näkökulman sote-uudistukseen?

Ota yhteyttä:

Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama, susanna.kallama@yrittajat.fi,
p. 040 587 2445