Skip to main content

SKY:n lausunto sote-uudistuksesta: LIIKUNTA JÄÄMÄSSÄ LIIAN VÄHÄLLE HUOMIOLLE SOTESSA

TIEDOTE 13.10.2020

SKY:n lausunto sote-uudistuksesta:
LIIKUNTA JÄÄMÄSSÄ LIIAN VÄHÄLLE HUOMIOLLE SOTESSA

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY:n mielestä terveysliikunnan pitäisi olla kattavammin ja velvoittavammin mukana sote-uudistuksessa. Liikunta-alan yritysten merkitystä ei uudistuksessa tunnisteta.

Liikunta määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä kuuluvaksi ns. hyte-palveluihin eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät sote- uudistuksessa maakuntien vastuulle, hyte-palveluiden vastuu jää kunnille siten, että maakuntien tulee tukea kuntia tässä toiminnassa.

SKY:n mukaan liikunnalla on hyte-toiminnassa tärkeä rooli ja sen tullisi olla mukana sote-uudistuksessa velvoittavammin kuin mitä hallitus nyt esittää. Sote-palveluketjujen sijasta SKY:n mielestä tulisi puhua mieluummin sotehy-palveluketjuista. ”Hy” lyhenne tarkoittaa hyvinvoinnin edistämistä.

WHO on arvioinut, että liikkumattomuus on neljänneksi tärkein riskitekijä elintapasairauksien aiheuttamissa kuolemantapauksissa. Suomen käypä hoito -suositusten mukaan säännöllisen liikunnan tulee kuulua pitkäaikaissairauksien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen. Valtioneuvoston kanslian selvityksen mukaan liian vähäisen liikkumisen kustannukset ovat laskentamallista riippuen 3 – 7,5 miljardia euroa vuodessa.

SKY:n toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister sanoo, että liikunnasta puhuttaessa keskitytään usein miten kilpa- ja huippu-urheiluun. Samoin julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyö tunnistetaan, mutta liikunta-alan yrittäjät unohdetaan. Näin on käynyt myös hallituksen sote-esitysluonnoksessa. Liikuntayrittäjyyden palvelumarkkinoita ei ole otettu siinä huomioon juuri mitenkään.

Yritysten tuottamat liikuntapalvelut ovat jo niin monipuolisia ja kattavia, että tehokas työ terveyden edistämiseksi ja sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole mahdollista muuten kuin kytkemällä yritykset mukaan uudistukseen. Siihen tarvitaan monituottajamallia ja poikkihallinnollisia sotehy-ratkaisuja.

”Sote-uudistuksen yhteydessä on esitetty paljon huolia siitä, miten käy kuntien vetovoimalle sen jälkeen, kun sote-palvelut siirtyvät niiltä pois. Liikuntayritykset ovat yksi kuntien vetovoimatekijä. Siksi niiden toimintaedellytyksistä kannattaa huolehtia”, Hämäläinen-Bister sanoo.

Liikunta-alalla on yrityksiä yksin-, osa-aika- ja sivutoimiyrittäjistä pörssiyrityksiin. Yrittäjiä on ympäri Suomen erilaisilla toiminta- ja palvelukonsepteilla. Liikkumisen sisällöissä ja hinnoissa on valinnanvaraa. Myös digitaalisia palveluita kehitetään. Liikuntayrittäjyyden vuosittainen kokonaisliikevaihto on jo lähes kuusi miljardia euroa. Yritykset paitsi tuottavat alueelleen monipuolisia, terveyttä edistäviä palveluita, myös työllistävät ja maksavat veroja.

SKY toteaakin lausunnossaan, että kuntien roolin sote-uudistuksessa tulisi olla uusien toimintamallien rakentaminen yhteistyössä liikunta-alan yrittäjien kanssa. Tällöin liikuntapalveluiden markkinat luovat työllisyyttä, hyvinvointia ja kustannussäästöjä.

Tärkeintä on rakentaa kumppanuuksia ja yhteistyötä sekä toimivia elintapaohjauksen ja liikkumisen palveluketjuja yhteistyössä sosiaali- terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan toimijoiden kanssa. Tämän pitäisi tapahtua poikkihallinnollisesti, hyödyntäen järjestöjen ja yritysten palvelutarjontaa. Tämä voidaan varmistaa laadukkaalla palvelustrategialla ja monituottajamallilla.

Monituottajamallin lisäksi SKY listaa joukon muita toimenpiteitä, joiden avulla liikunnan roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä voidaan kehittää ja alan yritysten toimintaedellytyksiä parantaa. Listalla on mm. liikunnan palvelusetelit ja henkilökohtainen budjetti, julkisten hankintojen kehittäminen sekä ns. HYTE- kertoimen nostaminen ja indikaattorien päivittäminen.

HYTE-kerroin on mekanismi, joka vaikuttaa kuntien saaman valtionosuuden määrään sen mukaan, miten ne tekevät työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kerroin on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alusta.

Lisätietoja:

SKY:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi https://sky-ry.fi/wp-content/uploads/2020/10/SOTE-laki-luonnosSKYlausunto25.9.2020.pdf

Riitta Hämäläinen-Bister,040 515 4449, riitta@sky-ry.fi www.sky-ry.fi