Skip to main content

Sinustako liikunta-alan palvelumuotoiluguru?

Nyt siihen on oiva mahdollisuus, sillä SKY muotoilee yhdessä Tamora Oy:n kanssa koulutuskokonaisuuden, mikä suoritetaan oppisopimuksena. Koulutus on suunnattu kunto- ja terveysliikuntakeskusten  toiminnasta ja niiden kehityksestä vastaaville johtajille, esimiehille ja avainhenkilöille tai yrittäjänä hyvinvointialalla itsensä työllistäville henkilöille.

Koulutus kestää yhden vuoden ja suoritetaan konkreettisena, omaa työympäristöä hyödyttävänä näyttötutkintona.

Palvelumuotoilukoulutus järjestetään kahdella eri painotuksella. >>LATAA liikunta_alan-palvelumuotoilukoulutus 2017 -esite & ohjelmakokonaisuus

1. Muotoile palvelut, tee parempaa bisnestä!

 • Uudistetut ja palvelumuotoillut palvelut luovat vankan pohjan toiminnalle
 • Uudet innovaatiot auttavat menestymään muuttuvassa toimintaympäristössä (sote, palvelustandardi yms.)
 • Suunnitelmallinen asiakkuuksien hoito varmistaa nykyisten asiakkuuksien lujittamisen ja uusasiakashankinnan onnistumisen
 • Hyvä tuotteistus varmistaa liiketoiminnan kannattavuuden
 • Vahva brändi tukee myynnin ja markkinoinnin onnistumista, myös avoimessa digitaalisessa maailmassa
 • Valmennusohjelma antaa sinulle ajantasaiset työkalut ja toimintamallit palveluiden ja myynnin kehittämiseen
 • Mahdollisuus osallistua kaikkiin lähipäiviin
 • Samalla suoritat tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon
 • Myynnin ja asiakkuuksien hoidon painotus

2. Uudista palvelut, onnistu johtajana!

 • Uudistetut ja palvelumuotoillut palvelut luovat vankan pohjan toiminnalle
 • Uudet innovaatiot auttavat menestymään muuttuvassa toimintaympäristössä (sote, palvelustandardi yms.)
 • Hyvä tuotteistus varmistaa liiketoiminnan kannattavuuden
 • Vahva brändi tukee myynnin ja markkinoinnin onnistumista, myös avoimessa digitaalisessa maailmassa
 • Hyvä esimiestyö ja johtaminen varmistavat mieleenpainuvan asiakaskokemuksen
 • Valmennusohjelma antaa sinulle ajantasaiset työkalut ja toimintamallit palveluiden ja myynnin kehittämiseen
 • Mahdollisuus osallistua kaikille lähijaksoille
 • Samalla suoritat tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon
 • Esimiesosaamisen ja johtajuuden painotus

ILMOITTAUTUMINEN OHJELMAAN:

 • Yritys ja paikkakunta, jossa työskentelet.
 • Oletko yrittäjä vai työntekijänä toiselle?
 • Oletko vakituisessa vai määräaikaisessa työsuhteessa?
 • Onko sinulla muitaopintoja kesken?
 • Lyhyt kuvaus koulutustaustastasi.
 • Yhteystiedot ja asuinpaikkakunta.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja koulutuksesta:
Tamora Oy, Projektipäällikkö, Joonas Liimatainen
Puh. 040 720 0269
Sähköposti: joonas.liimatainen@tamora.fi

#servicedesign

Mitä palvelumuotoilu on?

Palvelumuotoilussa keskitytään asiakaskokemukseen. Palvelumuotoilijan työ on liiketaloudellisesti tehokkaiden palvelujen suunnittelua ja kehittämistä sujuvammaksi sekä asiakkaan, että palveluja tuottavan henkilökunnan kannalta. Palvelujen kehittämisessä havainnoidaan ihmisen tunteiden ja arvojen merkitystä arjen palvelukokemuksissa.

“Palvelumuotoilija ratkaisee liiketoiminnallisia haasteita asiakaslähtöisestä lähestymiskulmasta” 

Palvelumuotoilufaktaa:

 • Paslvelumuotoilija on 2000-luvun uusi ammatti
 • Palvelut kattavat Suomessa jo yli kaksi kolmasosaa kokonaistuotannosta
 • Palvelumuotoiluintensiivisille uusille ominaista on, että ne vaativat suurta osaamista ja luovaa ongelmanratksiau, mutta muodollisia koulutusvaatimuksia niihin ei välttämättä ole

Katso video: Case Helsinki-Vantaan lentokenttä by Palvelumuotoilutoimisto Hellon


LISÄTIETOA KOULUTUKSESTA JA HAKEUTUMISESTA

skynvauhdittajat.wordpress.com

Tamora Oy: Saara Utti
saara.utti@tamora.fi

SKY ry: Riitta Hämäläinen-Bister
riitta@sky-ry.fi

 

 

 

 

 

TIETOA OPPISOPIMUKSESTA

 1. Yleistä oppisopimuksesta
 • Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessakin.
 • Ammatillinen osaaminen näytetään tutkintotilaisuuksissa.
 • Oppiminen tapahtuu pääasiassa työpaikalla ja opiskelija osallistuu myös oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin. Työ- ja opiskelutunteja oppisopimuskoulutuksessa tulee olla vähintään 25 tuntia/viikko.
 • Opiskelu edellyttää tutkinnon perusteiden https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinenaikuiskoulutus mukaista työtoimintaa ja laitteita.
 • Oppisopimuskeskus rahoittaa opinnot oppilaitoksessa.
 1. Oppisopimuksen syntymisen edellytykset
 • Oppisopimuksen syntymisen edellytys on työsuhde opintojen ajaksi.
 • Työpaikalla on opiskeltavan alan ammattitaitoa omaava henkilö, joka nimetään opiskelijantyöpaikkakouluttajaksi.
 • Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa selvitetään millaiset taidot opiskelijalla on siitä tutkinnosta mihin hän aikoo opiskella. Tämän perusteella tehdään suunnitelma siitä, miten, missä ja milloin hän hankkii puuttuvan osaamisensa ko. tutkintoon. Puuttuva osaaminen hankitaan työpaikalla, oppilaitoksessa tai itsenäisinä opintoina.
 1. Työnantaja
 • Työnantajan ja työpaikkakouluttajan huolehtii siitä, että opiskelija saavuttaa työpaikalla laaditut oppimistavoitteet ja siitä, että opiskelijalla on mahdollisuus osallistua tietopuoliseen opetukseen oppilaitoksessa opiskelusuunnitelman mukaisesti.
 • Opiskelijan työssä oppimista arvioidaan (opiskelija ja työpaikkakouluttaja) kolme kertaa vuodessa ja siitä raportoidaan oppisopimuskeskukselle (tammi-, touko- ja syyskuussa).
 • Oppisopimuskeskus maksaa työnantajalle koulutuskorvausta. Korvauksen suuruus on tutkintokohtainen ja sitä haetaan oppisopimuskeskukselta kolme kertaa vuodessa (tammi-, touko- ja syyskuussa).
 • Koulutuksen päättyessä työnantaja (työpaikkakouluttaja) antaa sanallisen arvioinnin siitä miten opiskelija hallitsee tutkinnon sisältämät työtehtävät työpaikalla.
 • Työnantaja, joka ottaa oppisopimuskoulutukseen työttömän henkilön, voi saada hakemuksesta työvoimahallinnon palkkatukea.
 • Työnantajalla on alan TES:in mukainen palkanmaksuvelvoite.
 1. Opiskelija
 • Opiskelija saa työpäiviltä työehtosopimuksen mukaista palkkaa, jonka työnantaja maksaa.
 • Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvilta päiviltä, opiskelija saa oppisopimuskeskukselta päivärahaa 15 euroa ja perheavustusta alaikäisestä lapsesta 17 euroa päivältä.
 • Opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 euroa.
 • Opiskelija osallistuu oppisopimuskeskuksen rahoittamaan tietopuoliseen koulutukseen oppilaitoksessa henkilökohtaisen ohjelman mukaan.
 • Opiskelija arvioi omaa oppimistaan arviointikeskusteluissa (opiskelija ja työpaikkakouluttaja).