Skip to main content

Sinä päätät jatkossa kuka sinua hoitaa, auttaa, kuntouttaa ja jopa liikuttaa ja treenaa kanssasi!

Hallitus päätti, että osana sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö. Sen myötä käyttäjä voi itse valita palveluiden tuottajan julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.
Valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustason sosiaali- ja terveys-palveluista. Erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa sitä käytetään soveltuvin osin. Valinnanvapaus on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
Valinnanvapaudella parannetaan asiakaspalvelua ja mahdollistetaan nopea hoitoon pääsy.

Nyt alkaa työ Suomen valinnanvapausmallin luomiseksi. Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys muiden kampanjassa mukana olevien tahojen kanssa, haluaa olla siinä edelläkävijöitä.
Valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että sinä saat itse valita tarvitsemasi sosiaali- ja terveyspalvelun tuottajan — oli se sitten hoitaja, lääkäri, kuntouttaja tai kotiavustaja. Arviolta n. 10 % sote-palveluiden käyttäjistä tarvitsee palveluneuvontaa.
Valinnanvapaudessa raha seuraa asiakasta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että käyttäjälle mahdollisuus valita itse palveluiden julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin tuottaja. Tällä hetkellä valinnanvapauden toteuttaminen on Suomessa ollut mahdollista palvelusetelin avulla. Palvelusetelijärjestelmä on yksi vaihtoehtona Suomen omalle raha seuraa asiakasta -mallille.

Lue lisää…