Skip to main content

Personal training -palveluille on nyt kysyntää enemmän kuin koskaan

Personal training -palveluille on nyt kysyntää enemmän kuin koskaan

Trainer4You Oy tiedote 23.10.2017, päivitetty 13.11.2017

Personal training -palveluille on nyt kysyntää enemmän kuin koskaan
Tuoreen Taloustutkimus Oy:n toteuttaman tutkimuksen* mukaan joka kolmas (32 %) 15-79 -vuotias suomalainen on kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut hankkimaan itselleen personal training –palveluja.
Liikunnan ja hyvinvoinnin koulutusyhtiö Trainer4You kouluttaa vuosittain noin 550 personal traineria, joiden työllistymisnäkymät ovat hyvät.
Personal training laajentunut myös kuntokeskusten ulkopuolelle
Eniten personal trainereita työllistävät kuntokeskukset. Suomessa onkin tällä hetkellä 980 kaupallista kuntokeskusta, joissa kussakin on keskimäärin 750 asiakasta. Kuntosaliharjoittelua harrastaa suomalaisista 13,4 % eli yhteensä noin 735 000 henkilöä. Kuntokeskusliikunnan ja etenkin personal training -valmennuspalveluihin panostamisen ennustetaankin kasvavan nopeasti myös tulevina vuosina.
”Lisäksi personal training -markkina on kasvanut viime vuosina alan pienyritysten sekä kuntokeskusten ulkopuolelle. Uusina pelureina alalle ovat tulleet myös terveydenhuoltoalan toimijat, kuten lääkärikeskukset sekä työterveyspalveluja tarjoavat yritykset. Niiden lisäksi personal training -toimintaa tarjotaan kasvavassa määrin myös apteekkien, urheilukauppojen, vakuutusyhtiöiden sekä eläkevakuutusyhtiöiden toimesta”, toteaa Riku Aalto, Trainer4Youn kehitysjohtaja.
Personal trainingin markkinapotentiaali on 0,5-1,5 miljardia euroa
Taloustutkimuksen tutkimukseen vastanneista henkilöistä 33 % oli valmis käyttämään pt –palveluihin 50-150 € kuukaudessa. Summa kuulostaa pieneltä, sillä keskimääräinen hinta personal training –palvelulle on 250-350 € välimaastossa. Vain 2 % oli valmis maksamaan 200 € tai enemmän per kuukausi. Tämä luokin kysyntää monissa kuntokeskuksissa jo tarjottaville pienryhmävalmennuksille sekä verkkovalmennuksille. Keskimäärin 1-2 kertaa viikossa kokoontuvan pienryhmävalmennuksen keskihinta on noin 150 € kuukaudessa, kun taas verkkovalmennusten keskimääräinen hinta on noin 50 €/ kk.
Personal trainingin markkinapotentiaalin voidaan arvioida olevan vähintään 0,5-1,5 miljardia euroa vuodessa, kun otetaan huomioon, että 35 % pt-palveluista kiinnostuneista on valmis maksamaan palveluista 600-1800 € tai sitä enemmän vuodessa sekä uusien toimialojen voimakas kasvu. Tähän kuuluvat mm. työterveyshuolto, perusterveydenhuolto, apteekkiala, urheilukaupat sekä vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöt, jotka ovat jo ottaneet personal trainingin osaksi toimintaansa. Lisäksi kuntokeskusalan kasvunäkymät ennustavat myös pt-palveluiden kysynnän kasvua. Jatkuvassa kasvussa ovat myös mm. yritysten panostukset personal trainingiin osana työhyvinvointipalveluita sekä pt-palvelut verkkovalmennusten sekä pienryhmävalmennusten muodossa.

Yhteystiedot:

Anna Heino, puh 045 203 9593 e-mail anna.heino@trainer4you.fi
Riku Aalto, puh 050 349 4099 e-mail riku.aalto@trainer4you.fi

TarkemminTaloustutkimuksen tutkimuksesta

Lue laajempi katsaus personal training –alan kasvusta Trainer4Youn blogista