Skip to main content

Opetushallitus on nimennyt Trainer4You:n Mikael Witickin työelämätoimikunnan jäseneksi

Opetushallitus on nimennyt työelämätoimikuntien jäsenet

Suomen Yrittäjät on esittänyt 52 edustajaa 31 työelämätoimikuntaan, joita kaikkiaan on 39. SY sai 25 edustajaa 23 toimikuntaan. Tätä voi pitää varsin hyvänä määränä.

Työelämätoimikuntiin tuli kaikkiaan järjestöiltä erittäin paljon hakijoita. Lisäksi toimikuntiin oli myös avoin haku. Kuhunkin työelämätoimikuntaan voitiin kuitenkin nimetä vain enintään 9 jäsentä. Näiden tulee edustaa työnantajia (ml. ammatinharjoittajat), työntekijöitä sekä opetusalaa. Näin käytännössä kussakin työelämätoimikunnassa on yleensä enintään 3 työnantajaedustajaa. Työnantajaedustajia nimettiin lisäksemme mm. EK:sta, Kirkon työnantajista, MTK:sta sekä Kuntatyönantajista. Tästä johtuen saimme yleensä yhden jäsenen toimikuntaa kohden.

Opetushallitus pyrki muodostamaan toimikunnat siten, että niissä on kaikkien toimikuntia koskevien tutkintojen asiantuntemusta. Lisäksi Opetushallituksen tuli valita molempia sukupuolia tasavertaisesti. Näistä syistä Suomen Yrittäjien saama edustus ei aina noudata tekemäämme ehdotusta.

Aloitettuaan työnsä työelämätoimikunnat voivat esittää Opetushallitukselle nimettäväksi asiantuntijajäseniä.

Oheisena liitetiedostona on työelämätoimikuntien kokoonpanot. Lisäksi liitteenä on myös tekemämme esitys, jossa punaisella on merkitty työelämätoimikuntiin nimetyt Suomen Yrittäjien edustajat.

Liikunta-alan ja valmennuksen työelämätoimikunta (3+3+0+2)
TA Niina Epäilys
TA Kirsi Hämäläinen
TA Mikael Witick
TT Kirsi Alastalo
TT Markku Kaarlejärvi
TT [täytetään myöhemmin]
OA Tiina Pyykkönen
OA Manu Varho

Lämmin kiitos teille panoksestanne  ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi.

Olkaa  tarvittaessa yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Terveisin!

Veli-Matti Lamppu

johtaja

Suomen Yrittäjät