Skip to main content

Liikuntapalvelujen arvonlisäverokantaan muutoksia?

Pitääkö liikuntapalveluja tuottavien tahojen varautua arvonlisäverokannan muutoksiin?

Voimmeko tehdä asialle jotain “ennen kuin on liian myöhäistä”?

Yritysverotusyksikkö pyysi lausuntoa >>oheisesta luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi liikuntapalvelujen arvonlisäverokannasta. SKY valmisteli asiaa yhdessä >>Suomen Yrittäjien kanssa ja toimitti vielä eriksen oman >>lausunnon. Asian käsittely on edelleen kesken yritysveroyksikössä.