Skip to main content

Liikunta-alan yrittäjille kohdennettava uusi kustannustukimalli – alan liiketoiminta ja työpaikat ovat vaarassa

Tiedote 3.12.2020

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry vaatii nopean kustannustukityökalun rakentamista ja käyttöönottoa sulkemissuositusten kohteeksi joutuneille kunto- ja terveysliikuntakeskusyrittäjille ja muille liikunta-alan yrittäjyystoimijoille. Lisäksi toimiala esittää toimenpiteitä alan yrittäjyyden turvaamiseksi. Ala on toiminut poikkeusjärjestelyin jo viime keväästä lähtien.

Viranomaiset ovat pandemian leviämisvaiheessa suositelleet kunto- ja terveysliikuntakeskusten kuntosali- ja ryhmäliikunnan määräaikaista sulkemista. Viime kevään pandemian vaikutuksena alan yritysten liikevaihto puolittui 59 %:lla ja 40 %:lla yrityksistä jopa 75%[1] .Vaikutukset näkyivät jo tuolloin kannattavuudessa, henkilöstön lomautuksina ja investointien siirtymisinä.

Nyt käynnissä olevan toisen aallon seurauksena asiakkuudet ovat jälleen vähentyneet merkittävästi, jäsenyyksiä on laitettu tauolle tai palvelusopimuksia on irtisanottu. Näiden lisäksi alalle suositellaan nyt määräaikaisia sulkemisjaksoja.

”Ala on tehnyt merkittäviä muutoksia koko pandemian ajan koronasuositusten ja kokoontumisrajoitusten osalta sekä luonut vastuullisesti hyviä käytäntöjä kontaktien ja tartuntojen välttämiseksi.  Asiakasviestintään on panostettu ja liikkujat ovat noudattaneet uusia käyttäytymismalleja hyvin”, toteaa SKY:n puheenjohtaja, Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplicon toimitusjohtaja Jutta Österberg-Hurme.

Valtio ei ole ennakoinut eikä toistaiseksi esittänyt mallia, jolla leviämisvaiheen sulkemissuositusten alaisten toimialojen elinkeinonharjoittajien taloudelliset menetykset korvataan. Ennakoinnin ja yhteisesti rakennetun valmiin korvausmallin avulla olisi varmistettu työpaikkojen säilyminen ja turvattu yritysten toiminnan jatkuminen. Nyt asialla on kiire. Tuleva kustannustuki kaksi ei kata tämän uuden ajanjakson menetyksiä.

SKY:n toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister on huolissaan: ”Leviämisvaiheessa alan yrityksiä kehotetaan sulkemaan liiketoiminta määräaikaisesti kokonaisuudessaan ja huoli henkilöstön palkanmaksusta sekä kassavirran riittämisestä on konkreettinen”.  Yrittäjä joutuu itse tekemään ratkaisuja vaikeassa tilanteessa, vaikka poikkeusjärjestelyt ovat olleet jo pitkään käytössä.

Ala on Suomessa luokiteltu korkean tartuntariskin luokkaan. Euroopan väestötiheissä maissa tehdyt tutkimukset eivät tue tätä luokitusta. Toimiala on toiminut poikkeusjärjestelyissä omaehtoisesti sekä vastuullisesti koko viime kevään sekä jälleen syksystä lähtien. Kokoontumisrajoitusten osalta alalle on luotu hyviä käytäntöjä, joita pystytään edelleen muokkaamaan tilanteen mukaan.

”Keväällä päätimme hyvin aikaisessa vaiheessa omista toimista niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa, minkä seurauksena kaikki liikuntakeskuksemme suljettiin määräaikaisesti 12.3.2020 alkaen. Määräaikaisella sulkemisella saimme lisää aikaa arvioida tilannetta ja miettiä, miten meidän tulisi toimia poikkeuksellisessa tilanteessa jatkossa. Turvataksemme mahdollisuutemme jatkaa liiketoimintaamme sekä palvelujen tarjoamista asiakkaillemme ilman radikaaleja henkilöstövaikutuksia myös poikkeustilan jälkeen, pidämme keskukset toistaiseksi auki. Keskuksissa tehdään useita erityistoimenpiteitä tässä poikkeustilanteessa ja toimimme rajoitetulla kapasiteetilla. Henkilökunta ja jäsenet on erittäin sitoutuneita erityistoimenpiteisiin, eikä meillä ole tiedossa keskuksissa todettuja jatkotartuntoja”, kertoo Elixian maajohtaja Jussi Raita.

Toimiala koostuu pörssiyhtiöistä aina yksittäiseen ammatinharjoittajaan ja liikuntapalveluja tuotetaan merkittävästi myös ostopalvelusopimusten kautta. Palvelu- ja tavarantoimittajien merkitys on myös liiketoiminnassa isossa roolissa. Liikuntaliiketoiminnan yli kuuden miljardin liikevaihdon tuottama yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja ihmisten terveyden edistämisen palvelut ovat nyt vaarassa.

Liikkumattomuuden kustannukset ovat yhteiskunnalle vuosittain useita miljardeja. Valtion liikuntaneuvosto on todennut 27.10.2020 julkaistussa raportissa koronan vaikutuksista väestön liikkumiseen[2], että eri hallinnonalojen toimenpiteitä (kuten rajoituksia) suunnitellessa tulee huomioida toimenpiteiden vaikutukset väestön liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen, jotta väestön terveys ja terveydenhuollon toimintakyky voidaan turvata myös pidemmällä aikavälillä.

Vastuullisuutta tulee rakentaa yhdessä. Nyt pitää arvioida tarkasti minkälaisia sulkemissuosituksia annetaan. Valtion ja viranomaisviestinnän tulee olla selkeää eikä tulkinnanvaraista.

Ehdotukset toimialan turvaamiseksi: 

  • Rakennetaan uusi toimialakohtainen kustannustuki sulkusuositusten alaisiin voimakkaasti kärsineisiin toimialoihin
  • Kuntia kannustetaan ottamaa liikunnan palvelusetelit yhdeksi uudeksi toimintamalliksi
  • SOTE-uudistuksen sisällä liikuntapalveluiden henkilökohtaisen budjetoinnin malli käyttöön
  • Liikunta-alan pitkäaikainen tavoite yhteisen alemman arvonlisäveroluokan kokonaisuudesta toteutetaan pikaisesti
  • Liikkeen- tai ammatinharjoittajalle (eli toiminimiyrittäjä) mahdollistetaan liikunta- ja kulttuuriseteleiden verovähennysoikeus
  • Henkilökohtaisen valmennuksen (personal trainer) palvelut siirretään pysyvästi alempaan arvonlisäveroluokkaan ja määräaikaisella lailla välittömästi. Tällä varmistetaan myös koronan jälkeisen ajan henkilökohtaisen liikkumisen palvelujen kysynnän kasvua.
  • Kehitetään malli, jossa yksilön todennettua liikkumista kannustetaan hyväksymällä osa liikuntakustannuksista verotuksessa

Lisätietoja:

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry

Toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister, 040 515 4449, riitta@sky-ry.fi

Puheenjohtaja Jutta Österberg-Hurme, 050 5824711, jutta.osterberg-hurme@aplico.fi


[1] https://www.liikuntaneuvosto.fi/2020/06/17/korona-iski-liikunta-alalla-akuutisti-erityisesti-yrityksiin-urheiluopistoihin-ja-osaan-seuroistan/

 

[2] https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2020/10/Koronapandemian-vaikutukset-vaeston-liikuntaan-paivitetty-23.11.2020.pdf