Skip to main content

Uusi kolmen vuoden Let’s #BEACTIVE -projekti! Tavoitteena on saada 60 000 inaktiivista Eurooppalaista omaksumaan terveyttä edistävät elintavat.

Haluatko mukaan?
Ota yhteyttä toimisto@sky-ry.fi tai puh. 040 515 4449

Liikunta- ja hyvinvointialan toimijoiden kampanjointi terveyttä edistävän liikunnan hyödyistä on ollut keskiössä Euroopassa jo jonkin aikaa ja viestiä on vahvistettu EU:n antamilla suosituksilla vuodesta 2013 alkaen.

Fyysinen passiivisuus on neljänneksi suurin riskitekijä kansalaisten ennenaikaiselle kuolleisuudelle ja inaktiivisuuden aiheuttamat taloudelliset kustannukset nousevat 80,4 miljardiin Euroopassa vuosittain. Kulut ovat noin 6,2% kaikista Euroopan terveydenhuollon menoista.

Vuoden 2018 alussa lanseeratun Let’s #BEACTIVE -projektin tavoitteena on saada kolmen vuoden aikana 60 000 fyysisesti passiivista aikuista muuttamaan elintapoja aktiivisempaan suuntaan. Let’s #BEACTIVE -projekti toteutetaan ohjatusti viidessäsadassa kuntokeskuksessa kahdeksassa eri Euroopan maassa. Suomen tavoite on saada mukaan 18 kuntokeskusta vuosittain ja liikuttaa yhteensä 2100 liikkumatonta henkilöä kampanjan aikana.

Huom! Tutustu Let’s BeActive -hankkeen sisältöön ja vaatimuksiin projektin onnistuneen läpiviennin varmistamiseksi. Perehdytä myös oman organisaatiosi kaikki osapuolet hankkeeseen.

Lue ensin:

LBA starttipaketti kuntokeskuksille

Tee tilaus:

TILAA LET’S BE ACTIVE STARTTIPAKETTI

Uusin selvitys on karua luettavaa. “Vähäinen fyysinen aktiivisuus, runsas istuminen ja huono kunto aiheuttavat yhteiskunnalle vähintään 3 miljardin euron vuotuiset kustannukset.” Lue UKK-instituutin selvitys

Projektissa mukana olevat kumppanit

 

Let’s #BEACTIVE -projekti muodostuu kuuden viikon motivointi-ohjelmasta ammattilaisten ohjauksessa. Harjoittelu jatkuu omatoimisesti kuuden viikon ohjatun jakson jälkeen. Osallistujien motivaatiota ja käyttäytymismuutosta seurataan säännöllisesti. Ohjelman tavoite on motivoida osallistujat ottamaan käyttöön ohjelman kautta esitellyt terveelliset elämäntavat loppu elämäksi.

Let’s Beactive -työkalut keskuksille ja osallistujille

Projektiin osallistuville keskuksien tulee nimetä PT tai muu liikunta-alan ammattilainen Let’s BeActive vastaavaksi, joka huolehtii osallistujien briifauksesta ja ohjauksesta. Projektiin sisältyy Let’s BeActive ohjekirjaset kuntokeskuksille (Eng.) ja osallistujille (Fi), missä mm. selitetään konkreettisesti ohjelman eteneminen ja käydään läpi eri liikuntavaihtoehtoja. “Elämänlaadun kartoitus” ja “Fyysinen aktiivisuus (IPAQ)” -kyselylomakkeet ovat ryhmien vetäjien käytettävissä osallistujien lähtötason kartoitukseen. Osallistujien etenemistä projektin aikana seurataan sekä materiaalista löytyvän aktiivisuuskalenterin, että Technogymin totetuttaman aplikaation avulla.

Kuntokeskukset voivat itse suunnitelle haluamansa kohderyhmät, rakentaa ja hinnoitella ohjelmat

Valmista materiaalia esim. kuuden viikon kunto-ohjelmista löytyy SKY:n edellisestä EU hankkeesta “Aktiivinen ikääntyminen” A Good Practice Guide for PAHA (Eng). Osallistujat, kuntokeskukset ja ohjaajat saavat EU:n ja EuropeActiven myöntämät kunniakirjat merkiksi projektin läpiviennistä ja osuudestaan Eurooppalaisten hyvin voinnin sanansaattajina.

European Week of Sport -liikuntaviikko sekä Suomessa järjestettävä Liikuntapäivät -tapahtuma viestivät osaltaan Let’s #BEACTIVE -projektin ydintavoitetta eli EU kansalaisten fyysisen aktiivisuuden lisäämistä ja terveempien elämäntapojen kauas kantoista omaksumista.

Haluatko kuntokeskuksesi mukaan aktivoimaan ihmisiä liikkeelle?

SKY järjestää infotilaisuuden Let’s BeActive -projektiin mukaan lähteville kuntokeskuksille TÄYTÄ LOMAKE

Let’s #BEACTIVE -projektin tuloksista julkaistaan yhteenveto ja ”parhaat käytännöt” -ohjeistus, hankkeen päätyttyä 2021.

Let’s #BEACTIVE -projektin EU:ssa koordinoi EuropeActive, lue lisää…