Skip to main content

Lasten ja nuorten liikunnan tietokanta julkaistiin 30.10.2018

Tietokantaan on koottu keskeiset indikaattorit kouluikäisten lasten ja nuorten liikunnasta, liikunnan edistämisestä ja fyysisestä toimintakyvystä.
Tietokantatyökalua voidaan hyödyntää liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa ja edistämisessä, esimerkiksi kuntien hyvinvointikertomuksissa ja Liikkuva koulu -toimenpiteiden seurannassa.

Tietokantaan on koottu ja yhdistetty tietoa seuraavista aineistoista:

-Kouluterveyskysely, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
-TEAviisari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
-LIITU-tutkimus, Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa –tutkimus, Jyväskylän yliopisto ja UKK-instituutti
-Move!-mittaukset, valtion liikuntaneuvosto ja Opetushallitus
-Liikkuva koulu -ohjelman seuranta ja tutkimus: rekisteri, nykytilan arviointi ja henkilökuntakysely, LIKES-tutkimuskeskus

Tiedot ovat tarkasteltavissa kuntakohtaisesti, maakuntakohtaisesti ja valtakunnallisesti.

Linkki tietokantaan osoitteesta liikuntaindikkaattorit.fi tai suoraan:
KLIKKAA TÄSTÄ>> Lasten ja nuorten liikunnan indikaattorit (beta)