Skip to main content

Koronapandemian akuutit vaikutukset liikuntatoimialaan

Valtion liikuntaneuvosto on julkaissut selvityksen koronapandemian akuuteista vaikutuksista liikuntatoimialaan. Kysely välitettiin alan toimijoille yhteistyössä SKY ry:n kanssa, ja kyselyyn vastasi yhteensä 469 kohderyhmän yritystä.

Koronapandemian vaikutukset toimintaan

Koronapandemia ja -rajoitukset ovat maalis-toukokuun 2020 aikana heikentäneet monien liikunta-alan yritysten toimintaedellytyksiä erittäin paljon. Tilanne on vakava ja edelleen voimassa olevat kokoontumisrajoitukset vaikuttavat liiketoimintaan merkittävästi.

Lähde: VLN 2020; Koronapandemian akuutit vaikutukset liikuntatoimialaan

 

“Koronapandemia ja -rajoitukset näyttävät vaikuttaneen liikunta-alan toimijoihin hyvin vaihtelevasti, mutta alalla ei näytä olevan koronakriisin voittajia. Vakavimmat akuutit vaikutukset koronalla on ollut alan yrityksille, joiden toimintaedellytyksiin koronarajoitukset ovat vaikuttaneet pääosin erittäin paljon, monilla keskeyttäneet toiminnan kokonaan. Liikunta-alan yrityksistä 59 %:ssa liikevaihto on laskenut vähintään puolella.  Liikunta-alan yritysten tilanne näyttäytyy monelta osin heikommalta kuin yritysten tilanne keskimäärin.” (VLN 2020: Koronapandemian akuutit vaikutukset liikuntatoimialaan, verkkosivu)

 

Lähde: VLN 2020; Koronapandemian akuutit vaikutukset liikuntatoimialaan

Tulevaisuus ja toiveet tukitoimista

Tilanteen väistyessä näkyvissä on kuitenkin valoa tunnelin päässä. Noin puolet yrityksistä arvioi, että yritys tulee selviämään koronarajoitusten vaikutuksista.

Tärkeimmäksi keinoiksi joilla valtionhallinto voi tukea yritysten Koronapandemian vaikutuksista selviämistä koettiin liikunnan arvonlisäverokannan laskeminen/yhtenäistäminen, joka on ollut jo pitkään liikunta-alan yritysten mielestä yksi keskeisistä keinoista parantaa alan toimintaedellytyksiä.

Lähde: VLN 2020; Koronapandemian akuutit vaikutukset liikuntatoimialaan

 

SKY ry jatkaa yhteistyötä Valtion liikuntaneuvoston kanssa pandemian vaikutusten selvittämisessä sekä koko alan toimintaedellytysten parantamisessa.

Selvitykseen voit tutustua Valtion liikuntaneuvoston verkkosivuilla, ja koko selvityksen voit ladata täältä.

– SKY ry Toimisto