Skip to main content

Korona- ajan hyvät käytännöt kunto- ja terveysliikuntakeskuksissa

SKY ry toteaa seuraavaa 30.11.2020:

Koronan osalta on voimassa sekä koko Suomea koskevia että alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Alueelliset rajoitukset ja suositukset ovat kiinni  siitä, missä epidemian vaiheessa alue on. Rajoituksia ja suosituksia voidaan tehdä myös määräajaksi. Valtioneuvoston sivuilla on todettu, että  hallituksen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Kontaktien välttäminen koronaviruksen tarttumisen ehkäisemiseksi on tärkeää. Alan yritykset ovat rakentaneet poikkeusolojen osalta hyviä käytäntöjä lähikontaktien välttämiseksi. Vastuu on yhteinen, jotta koronan leviäminen estetään.

Toimialajärjestön tehtävänä ei ole elinkeinonharjoittamisen kieltämiseen liittyvät suositukset eikä toimintakiellot, nämä asiat kuuluvat viranomaisille.

SKY on kerännyt tietopankin Koronatilanteesta ja sen vaikutuksista jäseniemme toimintaan. Löydät tietopankin täältä.

Yhteistyöterveisin/With Best Regards

Riitta Hämäläinen-Bister

Toiminnanjohtaja/Executive Director

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry
Finnish Health and Fitness Center´s Association
Helsinki, Finland