Skip to main content

Auktorisoitu personal trainer APT: Todennettua ammattiosaamista

SKY ry on tuonut markkinoille auktorisoitujen personal trainereiden APT®- hakemiston (APT®, auktorisoitu personal trainer). Sen avulla kuluttaja voi jatkossa löytää koulutetut personal trainer – ammattilaiset Suomessa.

Koulutuksen taso ja laatu ovat niin vaihtelevia, että kuluttajat ovat ryhtyneet vaatimaan tietoa PTnimikkeen alla työskentelevien palveluntarjoajien luotettavuudesta. Kuluttajan on tällä hetkellä lähes mahdotonta tehdä objektiivista valintaa vertailemalla palveluja tarjoavan henkilön osaamista ja koulutusta. Tarve yhteiselle hakemistolle on suuri, sillä henkilökohtaista liikunnan ja hyvinvoinnin ohjausta tarjoavien personal trainereiden osaamistaso on myös kirjavaa.

APT_vsin_rajattuSKY ry:n tuottama APT®-hakemisto löytyy osoitteesta www.apt-personaltrainer.fi/lista

”Toteuttamamme APT®-hakemiston tavoitteena on koota yhteen koulutetut personal tainerit (PT:t) Suomessa. Ammattilaisia kouluttavat auktorisoidut organisaatiot saavat käyttää rekisteröityä APT®-merkkiä ja kuluttaja tunnistaa auktorisoidun PT:n APT®-merkistä. ”, kertoo SKY ry:n toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister.

Hämäläinen-Bisterin mukaan suomalaisten kasvava kiinnostus omaan hyvinvointiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja aktiiviseen ikääntymiseen näkyy suoraan personal trainer -palveluiden alati lisääntyvänä määränä.

Alalle saadaan ensimmäistä kertaa yhteiset standardit Tähän asti erilaisten PT-koulutusohjelmien vaatimukset ja opetusmäärät ovat voineet vaihdella hyvinkin laajasti. Nyt standardoitu koulutusrunko antaa suuntaviivat koulutuksen sisällölle ja määrittelee tasovaatimukset kouluttajille. Eurooppalaista tutkintojen viitekehyksessä (EQF, European Qualifications Framework) APT® sijoittuu vaativuustasolle neljä.

Alan laatimien standardien mukaisesti auktorisoitu personal trainer APT® on koulutettu tuottamaan laadukkaita liikuntaja hyvinvointipalveluita. APT®:n ohjauksessa asiakkaat voivat nauttia turvallisesti liikunnasta ja parantaa elämänlaatuaan. Koulutettu ammattilainen osaa aktivoida asiakasta ja tuottaa tavoitteen mukaista palvelua. APT® osaa hyödyntää toimintansa tukena myös muita liikunta- ja terveysalan ammattilaisia.

Auktorisoituja personal trainereita APT®:ita kouluttavat organisaatiot tuottavat niin ikään standardien mukaista koulutusta. Koulutuksen laatu on todennettavaa ja vertailukelpoista.

”Auktorisointi tuo PT-nimikkeelle vihdoin sen arvon, jota sillä ei tällä hetkellä välttämättä ole ollut. Kyseessä on monialainen liikunta- ja hyvinvointialan osaaja, joka on koulutettu tuottamaan laadukkaita liikuntapalveluita. Myös ihmiset tietävät jatkossa mitä he saavat, sillä auktorisointi antaa kuluttajalle takuun PT:n ammattitaidosta”, personal trainer Miikka Vuorinen Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplicosta sanoo.

Tiesitkö?

Suomessa on tällä hetkellä jo noin 2000–3000 päätoimista sekä lukuisia osa-aikaisia personal trainereita.  SKY ry:n tarjoaman hakemiston kaltaisia rekistereitä on jo muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister, SKY ry, puh. 040 515 4449, toimisto@sky-ry.fi

SKY ry vastaa alalla työskentelevien auktorisoitujen personal trainerien APT® -hakemistosta. APT®-merkki on rekisteröity tavaramerkki ja sitä saavat käyttää ainoastaan auktorisoidut koulutusorganisaatiot ja heidän kouluttamansa personal trainerit. Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY on ainoa Suomessa toimiva kunto- ja terveysliikuntakeskusten toimialajärjestö (perustettu vuonna 2002). Sen tarkoituksena on toimia elinkeino- ja toimialapoliittisena etujärjestönä, turvata ja edistää alan yrittäjyyttä toimimalla edunvalvonta-, palvelu- ja koulutusjärjestönä sekä edustaa asiantuntijana alan yrityksiä ja yrittäjiä esimerkiksi viranomais-, päättäjä- ja mediayhteyksissä.

Lue lisää auktorisoinnista…