Skip to main content

Aktiivinen ikääntyminen: Kampanja ikääntyvien terveysliikunnan edistämisen puolesta “Physical Activity and Health in Ageing PAHA –project”

EuroEC Logoopan komissio on mukana rahoittamassa hanketta

 

 

EUROOPPA VANHENEE VAUHDILLA

Eurooppa on voimakkaan väestörakenteen muutoksen edessä. Elämme yhä pidempään sillä joka vuosi elinajan odote kasvaa kolmella kuukaudella. Yli 65 vuotiaitten määrän arvioidaan tuplaantuvan seuraavan viidenkymmenen vuoden aikana. Terveydenhuolto ja sosiaaliturvajärjestelmämme ovat kovan muutospaineen alla.

Samalla kun väestö ikääntyy, liikkumattomuus on kohonnut neljänneksi suurimmaksi kuolinsyyksi maailmassa. Liikunnan puute on todettu olevan suuri haittatekijä ja tuovan merkittäviä taloudellisia kustannuksia yhteiskunnalle.

Liikunnan avulla voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä tautien syntymistä ja edistää terveyttä. Liikunnallista elämän tapaa edistämällä Euroopan ikääntyvä väestö pystyy ylläpitämään hyvää elämänlaatua ja pysymään itsenäisenä mahdollisimman pitkään. Fyysisellä aktiivisuudella on kauaskantoiset vaikutukset, liikunta on kustannustehokas tapa vähentää mm. verenpainetautiin ja diabetekseen sairastumisriskiä. Liikunta lisää myös yhteisöllisyyttä ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Vaikka tiedetään, että investoinnit aktiiviseen elämäntavan kehittämiseen parantaa ikääntyvien terveyttä, silti EU:n jäsenvaltioissa käytetään vain alle 3 % vuosittaisesta terveydenhuollon budjeteista sairauksien ennaltaehkäisyyn ja kansanterveyden edistämiseen. Tähän pitää tehdä muutos. Liikunnallista elämäntapaa edistävät tekijät pitää tuoda keskiöön kun mietitään toimintamalleja kansantautien ehkäisemiseen. Kampanjan tavoite onkin saada äänemme kuuluviin ikääntyvien elämänlaadun kohentamisen puolesta.

Ikääntyvien terveysliikunnan lisääminen – ”The PAHA Project”

Liikunta, terveys ja ikääntyminen –hanke on suunniteltu seniorikansalaisille kuntoon katsomatta. Ohjattujen harjoitusohjelmien kautta pyritään aktivoimaan ja innostamaan liikkumattomat seniorit säännöllisen terveysliikunnan pariin. Ohjelma noudattelee EU: n luomia ”fyysinen aktiivisuus” -ohjeiston suuntaviivoja ja on osa Euroopan liikuntaviikon (European Week of Sport) ohjelmaa.

Hankkeeseen on valittu mukaan Tanska, Suomi, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Portugali ja Iso-Britannia. Kussakin maassa mukana olevat kuntokeskukset vetävät kolmea erilaista ikääntyville suunniteltua terveysliikuntaohjelmaa kuuden viikon ajan. Hyvinvointiprojektissa työskentelevät liikunnan ammattilaiset saavat aktiiviseen ikääntymiseen ja seniorin motivointiin perehdyttävän erikoiskoulutuksen.

Ohjelmaan osallistuminen on senioreille maksutonta ja heille räätälöidään myös ohjelma jatkoharjoittelua varten.

Hankkeen aikana suoritetaan säännöllisiä mittauksia, tehdään arviointeja ja näin kerätään arvokasta tutkimustietoa. Projektin arviointijärjestelmän avulla pystytään luomaan laaja-alaiset standardit, terveys- ja liikunta-alan koulutuksen käyttöön Euroopan laajuisesti.  Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, jotka voidaan helposti käyttöönottaa ja monistaa eri ympäristöihin sopivalla tavalla ja näin kannustaa ikääntyviä henkilöitä ottamaan säännöllinen terveysliikunta osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Projektissa mukana olevat organisaatiot:

EuropeActive – EU/BE

Fundación General de la Universidad Europea de Madrid (UEM) – ES

Johann Wolfgang Goethe-Universität – DE

SkillsActive – UK

Portuguese Health and Fitness Association (AGAP) – PT

The Hungarian Health and Fitness Association (HFHA) – HU

Sport-Ionad Reiguinach Chorcai Teo (Leisureworld) (IrelandActive) – IE

Finnish Health and Fitness Center’s Association (SKY) – FI

Attic Union of Gym Owners (AUGO) – GR

Suomessa mukana olevat kunto- ja terveysliikuntakeskukset Aplico, Forever Töölö, Balanssiklubit

Projekti käynnistettiin 1.1.2015 ja kestää 18 kuukautta

This action is part-funded by the European Commission www.ehfa-programmes.eu

 

Contact in Finland:

Riitta Hämäläinen-Bister, Executive Director, SKY, Tel. +358 40 515 4449, toimisto@sky-ry.fi