Skip to main content

Kuntokeskustoimijat mukaan palveluekosysteemiin, toimi nyt!

Soteuttamo 2.0 -tilaisuudet käynnissä ympäri Suomea – nyt pitää lähteä liikkeelle!

>> TUTUSTU TULEVIIN SOTETUTTAMO-TAPAHTUMIIN

Soteuttamo on alun perin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen rakentamisen työkalupakki. Soteuttamon tavoitteena on osaltaan vauhdittaa entistä asiakaslähtöisempää, vaikuttavampaa ja monipuolisempaa palveluekosysteemiä tuomalla eri tyyppisiä toimijoita yhteen.

Myös kunto- ja terveysliikuntakeskusten palvelut ovat SOTE-tulevaisuuteen ja terveydenedistämiseen liittyviä palveluja

Nyt siis luodaan pohjaa paikallisille palveluketjuille, joissa kuntokeskustoimijan kannattaa olla aktiivinen!

Verkostoidu paikallisten toimijoiden kanssa ja hyödynnä SOTEUTTAMO:n maksuttomat tilaisuudet.

Tilaisuuksissa tavoitteena on verkottaa toimijoita – palveluntuottajia, startupeja, kunnan edustajia, palvelumuotoilijoita tai vaikkapa virkamiehiä – yli toimialarajojen. Ehkä rohkaisemme alan ulkopuolisiakin tuomaan uusia ajatuksia ja hyppäämään SOTE-alan palveluiden kehittämisen maailmaan?

Kiinnostaako, mutta et ehdi tilaisuuteen? Liity postituslistalle!

Maakunnissa järjestettävien tilaisuuksien lisäksi Soteuttamo-konsepti tarjoaa tietoa tuottajien tueksi uutiskirjeen ja erilaisten selvitysten, oppaiden tai katsausten muodossa. Lisää tietoa www.soteuttamo.fi.

Kokoonnutaan ja tutustutaan omalla porukalla!

Soteuttamo-päivä yhteydessä toteutetaan myös Yrittäjien maakuntavaikuttajien tapaaminen eli epämuodollisen oman väen palaveri, jossa voi tutustua kollegoihin ja keskustella maakunnan valmistelun tilanteesta. Kunto- ja terveysliikuntakeskuksille tämä on erinomainen tilaisuus tuoda esille omia palveluja ja saada ajankohtaista tietoa tulevaisuudesta. Näiden tapaamisten tavoitteena on saada hyvä paikallinen yhteistyöverkosto.

Ilmoita nyt kiinnostuksesi osallistua yrittäjätapaamiseen – laitamme sinulle päivän ohjelman ja hoidamme ilmoittautumisen puolestasi. Jos et pääse mukaan, mutta haluat liittyä paikalliseen verkostoon, ilmoita siitä myös meille.

 

Alla oleva kirjoitus on julkaistu K&F Pro lehdessä 5/18
Jutussa on haastateltu SKY:n toiminnajohtaja Riitta Hämäläinen-Bisteriä muun muassa SOTEsta

Yhteinen asia 1: SOTE – kuntoutus ja liikunta

SOTE, kuntouttava liikunta ja palveluketjumalli on ollut viime vuonna eniten Riitan aikaa vienyt yksittäinen kokonaisuus. Riitan huomioiden mukaan jokaisen kuntokeskuksen on sisäistettävä se seikka, että liikuttamisen ympäristö on suuressa muutoksessa ja jokaisen toimijan tulisi oivaltaa terveyden edistämisen iso kuva pysyäkseen mukana muutoksessa.

– Terveyden edistäminen on hyvinvointitoimialan tärkein tehtävä. Myös työkykyjohtamisessa fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla on iso osuus. SOTE:n osalta Riitta peräänkuuluttaa paikallisten kuntokeskustoimijoiden aktiivisuutta omalla alueellaan: Suuri osa resursseista tullaan tunnistamaan ja jakamaan tulevaisuudessa maakunta- ja kuntatasolla.

SOTE-rahoituksen lopullinen muoto ei ole vielä tiedossa, mutta tällä hetkellä on tärkeää olla niiden joukossa, jotka pääsevät mukaan SOTE:n ja valinnan vapaus-lainsäännön toteuttamiseen.

– Maakuntatasolla ollaan rakentamassa verkostoa palveluntuottajista ja siellä jokaisen kuntokeskuksen tulisi olla mukana. Todennäköisesti SOTE:en kuuluu henkilökohtainen budjetointi, jossa ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla on sijansa.

Kuntokeskus on optimaalinen terveydenedistämisen palveluja ja kuntouttavaa liikuntaa tuottava yksikkö.

SOTE:n yhteydessä nousee esiin kuntokeskuksen henkilöstön ammatillinen osaaminen, joista Riitta nostaa esiin mm. APT auktorisoidun personal trainerin ja osaamisen todentavan APT-hakemiston.

– SOTE:ssa merkityksellistä on henkilöstö, jolla on kriteerit täyttävä osaaminen. Yhteiskunnan rahoituksen järkevään käyttöön liittyy myös keskustelu palveluseteleistä. Jos haluamme nykyistä laajempaa terveysvaikutusta, niin kuntosaliharjoittelu ja liikunta-aktiivisuus tukisivat hyvin monen ikäisen terveyden edistämistä.

– Mikään kunta ei tietojemme mukaan käytä tällä hetkellä palveluseteleitä liikuntaan. Sote-uudistuksen tavoitteena oli säästää kaksi miljardia; jos liikkuminen saataisiin pienilläkin asioilla etenemään, säästöt olisivat merkittäviä. Palveluseteliä kannattaisi käyttää kokeiluluonteisesti jo nyt myös liikuntaan, Riitta huomauttaa.

Tuli SOTE:a tai ei terveyden edistäminen jää kunnille, joten lähikumppanuudet ovat jatkossa tärkeässä roolissa.

– Liikunnan terveysvaikutukset ovat tutkittuja ja liikkuminen on tärkeää myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja se säilyy kuntien tehtävänä myös sote-uudistuksen jälkeen, hän muistuttaa.

Liikunta- ja nuorisopolitiikan tulevaisuustyö on myös käynnistynyt. Riitta on juuri äskettäin nimetty jäseneksi myös valtion nuoriso- ja liikuntapolitiikan ohjausryhmään.

 

Related News

Olemme valmiita! GDPR on täällä

EU:n tietosuojauudistus GDPR (General Data Protection Regulation) astuu voimaan toukokuun 25. päivänä 2018 ja olemme...

Tietosuoja-asetus tulee, oletko valmis?

Yrittäjäsanomat 04/2017 –lehdessä oli tällä viikolla hyvä ja selkeästi kirjoitettu juttu tulevasta tietosuoja-asetuksen muutoksesta. Aihe...

Suomi – Sote sanakirja

Lyhenne ”sote” tulee sanoista ”sosiaali- ja terveys”. Sote-palvelut tarkoittavat sosiaali- ja terveyspalveluja, kuten terveydenhoitoa, hammashoitoa, lastensuojelua...