Skip to main content

Korona-ajan hyvät käytännöt kunto- ja terveysliikuntakeskuksissa

SKY ry toteaa seuraavaa 30.11.2020:

Koronan osalta on voimassa sekä koko Suomea koskevia että alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Alueelliset rajoitukset ja suositukset ovat kiinni  siitä, missä epidemian vaiheessa alue on. Rajoituksia ja suosituksia voidaan tehdä myös määräajaksi. Valtioneuvoston sivuilla on todettu, että  hallituksen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Kontaktien välttäminen koronaviruksen tarttumisen ehkäisemiseksi on tärkeää. Alan yritykset ovat rakentaneet poikkeusolojen osalta hyviä käytäntöjä lähikontaktien välttämiseksi. Vastuu on yhteinen, jotta koronan leviäminen estetään.

Toimialajärjestön tehtävänä ei ole elinkeinonharjoittamisen kieltämiseen liittyvät suositukset eikä toimintakiellot, nämä asiat kuuluvat viranomaisille.

Yhteistyöterveisin/With Best Regards

Riitta Hämäläinen-Bister

Toiminnanjohtaja/Executive Director

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry
Finnish Health and Fitness Center´s Association
Helsinki, Finland


🏋🏼‍♂️ Esimerkkejä jäsenyritystemme toimintamalleista

 

💪Käytännön ohjeita kunto- ja terveysliikuntakeskusyrittäjille

 • Tiedota asiakkaita aktiivisesti ja selkeästi, kaikissa kanavissa ja tarvittaessa usealla kielellä
 • ƒPyri ohjaamaan asiakkaiden liikkuminen, niin että fyysisiä kontakteja ihmisiin sekä pintoihin voi välttää tarpeen mukaan
 • ƒHuolehdi desinfiointi- ja puhdistusvälineiden sekä -pisteiden riittävästä määrästä sekä löydettävyydestä
 • ƒVarmista riittävät turvavälit tilojen sisällä
 • ƒHuomioi paikalliset viranomaissuositukset
 • ƒYlläpidä aktiivisesti yhteyksiä omaan verkostoon

 

🤝 Toimintaohjeita viranomaisten kanssa työskentelyyn

 • Selvitä lähimpien viranomaisten yhteystiedot ja toimintaprotokollat (Kunta/kaupunki, Kaupungin johtaja, elinkeinotoimen johtaja, pandemiayksikön johto tai muu yhteyshenkilö omassa kaupungissa)
 • ƒYlläpidä aktiivisesti suoria suhteita viranomaisiin ja tarkista että omat yhteystiedot viranomaisten päässä ovat oikein mahdollisen altistumistapauksen varalta
 • ƒVarmista että yrityksen/toimipisteen yhteyshenkilö on tavoitettavissa sekä ajan tasalla tarvittavien toimenpiteiden osalta
 • ƒYlläpidä tietoja toimipisteestä: asiakkaiden kontaktitiedot, kulunvalvonnasta saatavat tiedot asiakaskäynneistä, treenitilojen siistimisaikataulut ja toimenpiteet, asiakasohjeet, tilojen layout (pohjapiirros), ilmastoinnin voimakkuus yms. Nämä tiedot voivat olla ratkaisevia viranomaisten karanteenipäätösten ja tiedottamisen osalta!
 • ƒMahdollisessa altistumistilanteessa on tärkeää, että yrityksen sisäinen komentoketju on selvillä: kuka tekee ja mitä? Kuka tiedottaa asiakkaita, kuka vastaa medialle? Kuka kerää ja toimittaa tiedot viranomaisille?
 • ƒTurhaa panikointia on hyvä välttää. Mahdollinen altistumisviesti on hyvä selkeästi erottaa karanteeni-kehoituksesta!
 • ƒViranomaiset voivat olla erittäin kuormittuneita, ja on hyvä muistaa kohtelias ja asiallinen, mutta jämäkkä suhtautuminen tilanteeseen. Jos saat puhelun pandemiayksiköstä, onkin hyvä kysyä: ”Miten voin auttaa?”

📌 Viranomaisohjeita

THL – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

STM – Sosiaali- ja terveysministeriö

TEM – Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvosto


🔍 Tutkimustietoa koronasta ja liikunnasta

Valtion liikuntaneuvosto

Opetus- ja kulttuuriministeriö

EuropeActive 

IHRSA


ℹ️ Suomen Yrittäjien ohjeita


🇪🇺 EuropeActiven ohjeita


📽 Korona- ajan hyvät käytännöt kunto- ja terveysliikuntakeskuksissa – Webinaari