Skip to main content

Uusi kolmen vuoden Let’s #BEACTIVE -projekti alkaa! Tavoitteena on saada 60 000 inaktiivista Eurooppalaista omaksumaan terveyttä edistävät elintavat.

Liikunta- ja hyvinvointialan toimijoiden kampanjointi terveyttä edistävän liikunnan hyödyistä on ollut keskiössä Euroopassa jo jonkin aikaa ja viestiä on vahvistettu EU:n antamilla suosituksilla vuodesta 2013 alkaen.

Fyysinen passiivisuus on neljänneksi suurin riskitekijä kansalaisten ennenaikaiselle kuolleisuudelle ja inaktiivisuuden aiheuttamat taloudelliset kustannukset nousevat 80,4 miljardiin Euroopassa vuosittain. Kulut ovat noin 6,2% kaikista Euroopan terveydenhuollon menoista.

Vuoden 2018 alussa lanseerattava Let’s #BEACTIVE -projektin tavoitteena on saada kolmen vuoden aikana 60 000 fyysisesti passiivista aikuista (18-55v) muuttamaan elintapoja aktiivisempaan suuntaan. Let’s #BEACTIVE -projekti toteutetaan ohjatusti viidessäsadassa kuntokeskuksessa kahdeksassa eri Euroopan maassa. Suomen tavoite on saada mukaan 18 kuntokeskusta vuosittain ja liikuttaa yhteensä 2100 inaktiivia henkilöä kampanjan aikana.

Projektissa mukana olevat kumppanit

 

Let’s #BEACTIVE -projekti muodostuu kuuden viikon motivointi-ohjelmasta ammattilaisten ohjauksessa. Harjoittelu jatkuu omatoimisesti kuuden viikon ohjatun jakson jälkeen. Osallistujien motivaatiota ja käyttäytymismuutosta seurataan säännöllisesti. Ohjelman tavoite on motivoida osallistujat ottamaan käyttöön ohjelman kautta esitellyt terveelliset elämäntavat loppu elämänsä ajaksi.

Let’s #BEACTIVE -projektin tuloksista julkaistaan yhteenveto ja ”parhaat käytännöt” -ohjeistus.

European Week of Sport -liikuntaviikko sekä Suomessa järjestettävä Liikuntapäivät -tapahtuma viestivät osaltaan Let’s #BEACTIVE -projektin ydintavoitetta eli EU kansalaisten fyysisen aktiivisuuden lisäämistä ja terveempien elämäntapojen kauas kantoista omaksumista.

Haluatko kuntokeskuksesi mukaan aktivoimaan ihmisiä liikkeelle? TÄYTÄ LOMAKE

Let’s #BEACTIVE -projektin EU:ssa koordinoi EuropeActive, lue lisää…

Jätä kommentti

Kommentti tulee julkiseksi, mutta sähköpostiosoitetta ei julkaista.